Υπ. Υγείας Ποιοι χώροι εστίασης ανοίγουν την Πέμπτη


Διευκρινίσεις σχετικά με τα υποστατικά που εμπίπτουν στους χώρους εστίασης που θα επαναδραστηριοποιηθούν στη 2η φάση, δίνει το Υπουργείο Υγείας. 
Ενόψει της επικείμενης εφαρμογής της 2ης φάσης της στρατηγικής σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων, το Υπουργείο Υγείας για σκοπούς διευκρίνισης αναφέρει τα ακόλουθα σε σχέση με τα υποστατικά που εμπίπτουν στους χώρους εστίασης που θα επαναδραστηριοποιηθούν:
1. Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που υπάρχει στον περί Κέντρων Αναψυχής Νόμο, μπορούν να λειτουργήσουν οι εξωτερικοί χώροι των πιο κάτω υποστατικών, νοουμένου ότι θα ακολουθούνται οι οδηγίες και τα μέτρα προστασίας και υγιεινής που καθορίστηκαν από το Υπουργείο Υγείας:
– Εστιατόρια
– Ταβέρνες
– Καφετέριες
– Πιτσαρίες
– Μπυραρίες
2. Παράλληλα, μπορούν να επαναδραστηριοποιηθούν οι εξωτερικού χώροι των πιο κάτω υποστατικών, νοουμένου ότι θα τηρούνται οι κανόνες υγιεινής:
– Καφενεία
– Κυλικεία ή/και καντίνες σωματείων και συλλόγων.
3. Ο ορισμός «εξωτερικός χώρος» καθορίζεται από τις πρόνοιες που ισχύουν στον περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμο.
4. Στους εξωτερικούς χώρους των πιο πάνω υποστατικών που θα επαναλειτουργήσουν, θα πρέπει να υπάρχουν απαραίτητα τραπέζια και καθίσματα.
5. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία παιδότοπων (εσωτερικούς ή εξωτερικούς) σε χώρους εστίασης μέχρι την έκδοση Διατάγματος που θα επιτρέπει τη λειτουργία τους.
6. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία των μπαρ που είναι μέρος της υπηρεσίας ενός κέντρου αναψυχής και εστίασης (σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους) μέχρι την έκδοση Διατάγματος που θα επιτρέπει τη λειτουργία τους.
7. Απαγορεύεται η λειτουργία των υπόλοιπων υποστατικών (μπαρ, νυκτερινά κέντρα, δισκοθήκες και μουσικοχορευτικοί χώροι). Οι εν λόγω χώροι θα επαναξιολογηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού πρόκειται για σημεία, όπου παρατηρείται μεγαλύτερος συνωστισμός και δεν μπορούν να τηρηθούν τα μέτρα προφύλαξης και κοινωνικής αποστασιοποίησης.
Σημειώνεται ότι για την ορθή λειτουργία των πιο πάνω υποστατικών θα πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά οι οδηγίες και οι κανόνες υγιεινής και προστασίας τόσο των εργαζομένων όσο και του κοινού.


Κύριες Ειδήσεις

Translate »