Πώς θα λειτουργούν κλειστά θέατρα και σινεμά από την 1η Ιουλίου


Πηγή: alphanews.live

Tην επαναλειτουργία κλειστών κινηματογράφων και θεάτρων αποφάσισε το Υπουργείο Υγείας με αρχή της 1η Ιουλίου, καθορίζοντας πρόσθετους κανόνες ασφαλείας.

 

Πιο συγκεκριμένα:

Πρόσθετοι κανόνες ασφάλειας και υγείας για τα θέατρα και τους κινηματογράφους

1. Σήμανση – ενημέρωση: Ανάρτηση στην είσοδο του θεάτρου/κινηματογράφου ευδιάκριτης επιγραφής στην οποία να αναφέρεται ο μέγιστος αριθμός ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται ταυτόχρονα στην αίθουσα του θεάτρου/κινηματογράφου (40%-50% της συνολικής χωρητικότητας του θεάτρου/κινηματογράφου), τα απλά μέτρα προστασίας (αποστασιοποίηση 2 μέτρα), ατομική υγιεινή (καλό πλύσιμο και απολύμανση των χεριών, αποφυγή φταρνίσματος και βήχα), αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων ή αλλαγής θέσεων. Η ευθύνη τήρησης του μέγιστου αριθμού ατόμων βαραίνει τον υπεύθυνο του θεάτρου/κινηματογράφου.

2. Διατίθενται εισιτήρια όπου είναι δυνατό από ηλεκτρονικές πλατφόρμες και επιτρέπεται η διάθεση μόνο συγκεκριμένων θέσεων ώστε αν επιτυγχάνεται η κοινωνική αποστασιοποίηση, π.χ. διατίθενται θέσεις σε κάθε άλλη σειρά του θεάτρου/κινηματογράφου, για κάθε κράτηση θέσεων παραμένουν δύο κενές μεταξύ τους κλπ. Οι θέσεις θα πωλούνται ανά θέση και σε πακέτα των 2 ή 3 ή 4 θέσεων ώστε να δίνεται η ευχέρεια σε οικογένειες ή/και παρέες να καθίσουν μαζί. Έτσι, όπως και στα εστιατόρια, άτομα που συναινούν να καθίσουν μαζί, μπορούν να το κάνουν, τηρώντας αποστάσεις από αγνώστους.

3. Οι ταξιθέτες/τριες του θεάτρου τοποθετούν τους θεατές στις θέσεις που αναγράφονται στο εισιτήριο τους και κατά τη διάρκεια της παράστασης βεβαιώνονται ότι δεν υπάρχουν μετακινήσεις. Κατά το ίδιον, οι εργαζόμενοι του κινηματογράφου τοποθετούν τους θεατές στις θέσεις που αναγράφονται στο εισιτήριο τους και κατά τη διάρκεια της προβολής της ταινία βεβαιώνονται ότι δεν υπάρχουν μετακινήσεις. Όπου είναι δυνατό, υπάρχει ξεκάθαρη σήμανση των θέσεων που παραμένουν κενές λόγω των αποστάσεων που πρέπει να τηρούνται.

4. Οι ταξιθέτες/τριες/θυρωροί/εργαζόμενοι κινηματογράφου κατά τη διάρκεια της παράστασης/εκδήλωσης/προβολή ταινίας όταν θα έρχονται σε επαφή με το κοινό θα πρέπει να φορούν μάσκα μίας χρήσης με ορθό τρόπο η οποία θα αλλάζεται σε περίπτωση διαβροχής ή αναλόγως των οδηγιών χρήσης της. Συνίσταται η χρήση αντισηπτικού σπρέι και η αποφυγή χειρισμού των εισιτηρίων.

5. Η είσοδος στο θέατρο/κινηματογράφο γίνεται από δύο ή περισσότερες εισόδους για να αποφευχθούν τα σημεία συμφόρησης (bottlenecks), αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα στο χώρο. Ένας τουλάχιστον ταξιθέτης/εργαζόμενος κινηματογράφου κατευθύνει το κοινό και ώστε να αποφεύγονται τα σημεία συμφόρησης.

6. H έξοδος από το θέατρο/κινηματογράφο αξιοποιεί το σύνολο των εξόδων κινδύνου του θεάτρου/κινηματογράφου ώστε να αποφεύγεται η συμφόρηση. Η έξοδος από το θέατρο/κινηματογράφο δεν γίνεται ταυτόχρονα για όλους τους θεατές και συντονίζεται από τους ταξιθέτες/εργαζόμενους κινηματογράφου και από προφορικές οδηγίες από τα μεγάφωνα του θεάτρου/κινηματογράφου. Οι θεατές θα πρέπει να ενημερώνονται πριν την έναρξη της παράστασης/προβολής ταινίας για τους κανόνες, όπως και πως, μετά το πέρας της παράστασης/εκδήλωσης/προβολής ταινίας θα πρέπει να αναμένουν στις θέσεις τους μέχρι να τους υποδείξουν οι ταξιθέτες/τριες/εργαζόμενοι κινηματογράφου πως μπορούν να αποχωρήσουν. Η αποχώρηση γίνεται αρχίζοντας με τη σειρά θεατών που είναι πιο κοντά στην έξοδο και τυχόν τροχοκαθίσματα και συνεχίζεται σειρά με σειρά ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός.

7. Πρόσβαση στα καμαρίνια για το κοινό: Δεν επιτρέπεται η επίσκεψη στα καμαρίνια μετά το πέρας της παράστασης/εκδήλωσης για συγχαρητήρια, ώστε να προφυλάσσονται τόσο οι συντελεστές της εκδήλωσης όσο και το κοινό, αλλά και να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

8. Μετά την κάθε παράσταση/προβολής ταινίας θα πρέπει να γίνεται απολύμανση του θεάτρου/κινηματογράφου.

9. Το/Ο θέατρο/κινηματογράφος είναι υποχρεωμένο να παρέχει στους εργαζόμενους τον απαραίτητο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.

10. Ο διαχειριστής/υπεύθυνος του κάθε θεάτρου/κινηματογράφου έχει το δικαίωμα να ζητήσει σε όποιον δεν συμμορφώνεται με τα πιο πάνω να αποχωρήσει.

 

 

Κανόνες ασφάλειας και υγείας που ήδη ισχύουν σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες

1. Γραπτή καθοδήγηση στο προσωπικό σχετικά με την αναφορά πιθανόν συμπτωμάτων του COVID-19 και τον αποκλεισμό των εν λόγω ατόμων από την εργασία θερμομέτρηση προσωπικού υποχρεωτικά και κοινού προαιρετικά .

2. Ύπαρξη, σε ευκρινή θέση στις εισόδους και όπου εφαρμόζεται τις εξόδους όλων των υποστατικών, φιάλης αλκοολούχου διαλύματος (με αντλία έγχυσης και βάση) για την υγιεινή των χεριών, προς χρήση των πελατών.

3. Οι υπάλληλοι που εξυπηρετούν το κοινό να περιορίσουν στο βαθμό που είναι δυνατό την συνομιλία με πελάτες. Οι υπάλληλοι δεν διαχειρίζονται προσκλήσεις/ εισιτήρια/ αντικείμενα των θεατών παρά μόνο αν είναι άκρως απαραίτητο.

4. Υποχρεωτική χρήση μάσκας και γαντιών από όλο το προσωπικό.

5. Όλο το προσωπικό (καλλιτέχνες, τεχνικοί, ταξιθέτες, διοικητικό προσωπικό) πρέπει να έχουν τον απαραίτητο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Ο βασικός προστατευτικός εξοπλισμός περιλαμβάνει μάσκα προσώπου και υγρό/σπρέι απολύμανσης χεριών.

6. Οι μάσκες μίας χρήσης απορρίπτονται σε στεγανές πλαστικές σακούλες. Οι πλαστικές σακούλες των κάδων, όταν γεμίζουν, πρέπει να δένονται σφικτά και να απομακρύνονται αμέσως. Να ακολουθείται πλύσιμο χεριών όπως προβλέπεται.

7. Το/Ο θέατρο/κινηματογράφος είναι υπεύθυνο ώστε οι νιπτήρες στις τουαλέτες να διαθέτουν πάντα φιάλη με υγρό σαπούνι, αντισηπτικό και χάρτινες πετσέτες μιας χρήσης οι οποίες πρέπει να απορρίπτονται σε κάδους που θα είναι δίπλα στους νιπτήρες. Όλοι οι κάδοι απορριμμάτων να διαθέτουν ποδοκίνητο καπάκι και να περιέχουν πλαστική σακούλα μιας χρήσης.

8. Στο χώρο θα πρέπει να υπάρχει συστηματικός και επαρκής αερισμός ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

9. Ενοικίαση σε τρίτους: O ενοικιαστής, ο οποίος έχει την ευθύνη του θεάτρου/κινηματογράφου σύμφωνα με τα ενοικιαστήρια συμβόλαια, πρέπει να φροντίσει για την εφαρμογή των μέτρων. Ο φορέας που υπενοικιάζει το θέατρο/κινηματογράφο έχει την ευθύνη να ενημερώσει τον ενοικιαστή για όλα τα σχετικά μέτρα.

 Κύριες Ειδήσεις

Translate »