Οδηγίες Υπ. Υγείας για την λειτουργία των επιχειρήσεων τις γιορτές


Με στόχο την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου τις επόμενες εβδομάδες ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, στη βάση του Διατάγματος του Υπουργού Υγείας, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2020, επισημαίνεται ότι στα εν λόγω υποστατικά εφαρμόζεται το μέτρο τους ενός προσώπου ανά 10 τ.μ. κατ’ ελάχιστον. Στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου περιλαμβάνονται τα κλειστά εμπορικά κέντρα, τα πολυκαταστήματα και τα υπερκαταστήματα.

Οι υπεύθυνοι των υποστατικών οφείλουν να αναρτούν στις εισόδους τον μέγιστο αριθμό προσώπων που μπορούν να εισέρχονται στους χώρους ανά πάσα στιγμή, ενώ πρέπει να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη πρόσβαση πολιτών στους χώρους, τηρουμένων των σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών.

Υπενθυμίζεται ότι η χρήση μάσκας από όλα τα πρόσωπα ηλικίας 12 ετών και άνω είναι υποχρεωτική στους χώρους λιανικού εμπορίου.

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Το Υπουργείο Υγείας υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο των μέτρων ατομικής προστασίας, αλλά και με στόχο την προφύλαξη της Δημόσιας Υγείας από τη νόσο COVID-19, η χρήση προστατευτικής μάσκας από τον γενικό πληθυσμό, ηλικίας 12 ετών και άνω, είναι υποχρεωτική σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, όπου υπάρχουν περισσότερα του ενός ατόμου και σε όλους εξωτερικούς χώρους, καθώς και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (λεωφορεία, ταξί, κτλ).

Από την πιο πάνω ρύθμιση, εξαιρούνται τα ακόλουθα:

• Οικίες,

• Άτομα που ενεργά πίνουν ή τρώνε σε χώρους εστίασης.

• Άτομα που ταξιδεύουν με προσωπικό όχημα μόνοι ή με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους (περιλαμβανομένων των ανήλικων τέκνων),

• Άτομα κατά τη διάρκεια άθλησης/σωματικής άσκησης (π.χ. γυμναστήρια, σχολές χορού, κτλ),

• Ψήστες/μάγειρες, μόνο κατά τη διάρκεια ψησίματος,

• Άτομα με ειδικές γνωσιακές ικανότητες/ψυχικές/αναπτυξιακές διαταραχές που δεν συμμορφώνονται με την εφαρμογή μάσκας,

• Άτομα με σοβαρό νευρολογικό/νευρομυϊκό νόσημα που δεν τους επιτρέπει να χειριστούν τη μάσκα, και

• Άτομα με ανατομικές γναθοπροσωπικές παραλλαγές/δυσμορφίες ή/και τραυματισμό.

Σε σχέση με τη χρήση μάσκας στους χώρους εστίασης, έχει παρατηρηθεί ότι δεν τηρείται πιστά το μέτρο, ιδιαίτερα για μετακινήσεις στα υποστατικά. Προς τούτο, διευκρινίζεται ότι για τα άτομα που μετακινούνται στους χώρους του υποστατικού, η μάσκα είναι υποχρεωτική. Κατά το διάστημα όπου τα άτομα παραμένουν στα υποστατικά εστίασης, χωρίς να πίνουν ή τρώνε ενεργά, προτρέπονται να χρησιμοποιούν μάσκα για τη δική τους προστασία.

Εν γένει, η χρήση μάσκας λειτουργεί προστατευτικά κυρίως σε χώρους όπου συναθροίζονται πολλά άτομα, και συνδυαστικά με τα υπόλοιπα μέτρα ατομικής προστασίας (φυσική απόσταση, πλύσιμο χεριών, μέτρα προσωπικής υγιεινής) και εμπίπτει στην ευρύτερη φιλοσοφία των μέτρων προφύλαξης.

Υπενθυμίζεται ότι η μη τήρηση των μέτρων αποτελεί παραβίαση Διατάγματος και το πρόστιμο των €300 βαραίνει τον ίδιο τον πολίτη και όχι την επιχείρηση/υποστατικό.

Σημειώνεται ότι η ανώτατη χονδρική και λιανική τιμή πώλησης μασκών καθορίζεται στο Διάταγμα του Υπουργού Υγείας, ημερομηνίας 20 Αυγούστου 2020. Οποιαδήποτε παραβίαση του συγκεκριμένου Διατάγματος θα πρέπει να καταγγέλλεται αμέσως στο τηλέφωνο 1429 (Γραμμή Καταναλωτή) για να λαμβάνονται τα ενδεικνυόμενα μέτρα.Κύριες Ειδήσεις

Translate »